Link 333 là link gì mà đổi tên GHÊ GỚM vậy

Link 333 là link gì mà đổi tên GHÊ GỚM vậy

  Các bạn làm dịch vụ Facebook chắc hẳn cũng biết ✅ link 333, viết tắt của https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333 (333 đó chính là Lấy các số đuôi của Link) Có một số bạn vẫn chưa biết, mỗi lỗi của Facebook nó sẽ cho mình 1 link để báo cáo, để khiếu nại khác nhau. Như việc…